tu jesteś pracownia112 / Sprawozdanie 

 

Instrukcja "krok po kroku" czynności niezbędnych do wykonania sprawozdania z ćwiczenia

na pracowni układów analogowych i cyfrowych

 

 

Kształt sprawozdania:


Imię i Nazwisko

Klasa 

1.       Tytuł sprawozdania. (powinien zawierać)

a)       projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem badanego układu,

b)      pełną nazwę badanego układu.

2.       Założenia. (muszą zawierać dane zawarte w dokumentacji technicznej)

a)       dane techniczne  układu,

b)      wyposażenie stanowiska pomiarowego,

c)       planowane pomiary i obliczenia (jakie: charakterystyki, parametry obliczane i wyznaczane z charakterystyk).

3.       Wykaz działań. (powinien zawierać)

a)       określenie warunków zasilania badanego układu

b)      narysowanie schematów układów pomiarowych

c)       sporządzenie wykazu aparatury kontrolno pomiarowej

d)      zmontowanie układów pomiarowych (lub wykonanie połączeń)

e)      wykonanie pomiarów

f)         zapisanie wyników

g)      narysowanie charakterystyk

h)       wyznaczenie (lub obliczenie) parametrów

i)         porównanie wyników pomiarów i obliczeń z danymi technicznymi

j)         opracowanie wniosków z pomiarów

k)       opracowanie wskazań eksploatacyjnych

l)         sporządzony wykaz mierzonych i obliczanych parametrów

4.       Schematy układów pomiarowych.

5.       Opis sposobu pomiarów.

6.       Wyniki pomiarów.

7.       Wyznaczone charakterystyki i  obliczone parametry.

8.       Porównanie wyników pomiarów i obliczeń z danymi technicznymi.

9.       Wnioski wynikające z pomiarów.

10.   Wskazania eksploatacyjne.

 

Jeżeli jest realizowany w ćwiczeniu inny układ pomiarowy punkty od 4 do 7 będą się powtarzać.

 

 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www