tu jesteś pracownia112 / Podręczniki 

 

Podręczniki obowiązujące na pracowni układów analogowych i cyfrowych

 

 

UKŁADY CYFROWE
Wojciech Głocki

332 str.
ISBN: 83-02-06242-1
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wydanie VII
Format: B5

 

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum elektronicznego i szkoły policealnej, specjalność: elektronika ogólna oraz elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa.
Autor podaje i objaśnia podstawowe pojęcia techniki cyfrowej i automatyki, których znajomość jest niezbędna do opisu działania układów cyfrowych. Charakteryzuje technologie układów cyfrowych (TTL oraz CMOS), opisuje podstawowe ich elementy, czyli bramki, przerzutniki synchroniczne i monostabilne. Porusza również problemy techniczne występujące podczas realizacji zaprojektowanych układów cyfrowych, opisuje bloki funkcjonalne, takie jak: multipleksery, demultipleksery, układy arytmetyczne, liczniki, rejestry, pamięci i mikroprocesory.

PODSTAWY ELEKTRONIKI Podręcznik dla technikum. Część 2
Barbara Pióro, Marek Pióro

392 str.
ISBN: 83-02-06661-3
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wydanie VI
Format: B5

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas II i III technikum elektronicznego oraz słuchaczy szkoły policealnej.
W części drugiej omówiono układy elektroniczne, takie jak: wzmacniacze, generatory napięcia sinusoidalnego, układy przebiegów niesinusoidalnych oraz zasilacze. Omwiono podstawowe wiadomości z techniki cyfrowej, dotyczące: układów cyfrowych, przetworników A/C i C/A, systemów mikrokomputerowych oraz zasad odbioru radiowego i telewizyjnego.


PRACOWNIA ELEKTRONICZNA 
Leszek Grabowski

276 str.
ISBN: 83-02-06242-1
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wydanie II
Format: B5

 

Podręcznik dla uczniów technikum elektronicznego i szkoły policealnej wszystkich specjalności grupy elektronicznej.era wiadomości dotyczące zasad wykonywania pomiarów układów elektronicznych, najczęściej popełnianych błędów, specyfiki badania układów analogowych i cyfrowych, pomiaru sygnałów o małych i wielkich częstotliwościach. Opisano w nim najczęściej stosowane przyrządy pomiarowe oraz zakres ich zastosowania, a także możliwości stosowania komputerów do symulacji układów elektronicznych. ik jest drugą częścią książki "Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych" A. Chwaleby, B. Moeschkego, M. Pilawskiego.

 
Książka: "Pracownia Elektroniczna", Leszek Grabowski - w formacie PDF jest dostępna u opiekuna pracowni elektronicznej.


 

Podręczniki nadobowiązkowe na pracowni elektronicznej

 

 

UKŁADY SCALONE serii UCA64/UCY74 Parametry i zastosowania 
Włodzimierz Sasal

506 str.
ISBN: 83-206-0863-5
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Format: B5

 

Podręcznik zawiera;symbole graficzne, literowe, definicje, charakterystyki, schematy logiczne, układy pomiarowe i aplikacyjne oraz tablice parametrów statycznych i dynamicznych układów scalonych serii UCA64/UCY74 i UCA65/UCY75 produkowanych w NPCP CEMI. Podręcznik przeznaczony dla inżynierów i techników elektroników oraz dla osób zajmujących się aplikacją układów scalonych.

 

PRACOWNIA PODSTAW TECHNIKI CYFROWEJ
Wojciech Głocki, Leszek Grabowski

220 str.
ISBN: 83-02-07079-3
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Format: B5

Podręcznik zawiera zestaw ćwiczeń podstawowych z zakresu techniki cyfrowej przeznaczonych dla uczniów szkół elektronicznych różnych specjalności: elektronika ogólna, systemy komputerowe, radiotechnika i telewizja. Nie wyczerpuje on wszystkich możliwych tematów z tego przedmiotu, ale stanowi zestaw najbardziej typowych i niezbędnych na tym poziomie.
Podręcznik jest adresowany do uczniów technikum elektronicznego oraz szkoły policealnej, a także liceum technicznego o profilu elektryczno-elektronicznym.

 
 

 

 

 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www