tu jesteś pracownia112 / Ćwiczenia / III Seria 

 

Zakres materiału obowiązujący w III serii ćwiczeń

Ćwiczenie pierwsze: Badanie układów czasowych


Wiadomości do powtórzenia:

1.  Zasada działania i układy aplikacyjne układów czasowych: UCY74121, UCY74123, MCY 74047, ULY 7855, LM 555.

2.  Parametry układów czasowych: stała czasowa, czas trwania impulsu wyjściowego, inne parametry statyczne (określane podobnie jak dla standardu TTL), parametry dynamiczne.


Ćwiczenie drugie: Badanie liczników asynchronicznych

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja, budowa i zasada działania licznika asynchronicznego.

2.  Projektowanie liczników asynchronicznych.

3.  Zasada działania, schematy aplikacyjne i parametry układów scalonych: UCY 7490, UCY 7492, UCY 7493.

 

Ćwiczenie trzecie: Badanie liczników synchronicznych

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja, budowa i zasada działania licznika synchronicznego z przeniesieniami szeregowymi i równoległymi.

2.  Zasada działania, schematy aplikacyjne i parametry układów scalonych: UCY 74192, UCY 74193.

 

Ćwiczenie czwarte:Badanie rejestrów

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja, budowa, zasada działania i rodzaje rejestrów.

2.  Parametry rejestrów: pojemność rejestru, maksymalna częstotliwość zegarowa, czas propagacji, czas ustalania, czas przetrzymywania, inne parametry statyczne (określane podobnie jak dla standardu TTL), inne parametry dynamiczne.

3.  Projektowanie rejestrów: z przerzutników D, JK, RS.

4.  Zasada działania, schematy aplikacyjne i parametry rejestrów scalonych: UCY7475, UCY7495, UCY74164, UCY74165, UCY74194, UCY74198.

 

Ćwiczenie piąte: Badanie multiplekserów i demultiplekserów

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja, budowa i zasada działania multipleksera i demultipleksera.

2.  Parametry i schematy aplikacyjne układów scalonych: UCY74151, UCY74154, ‘155.

3.  Realizacja funkcji logicznych z wykorzystaniem multiplekserów i demultiplekserów.


Ćwiczenie szóste: Badanie przetworników A/C i C/A

Wiadomości do powtórzenia:

I. Przetworniki A/C:

1.  Zasada przetwarzania A/C.

2.  Budowa i zasada działania przetworników A/C: z przetwarzaniem napięcie – czas (z pojedynczym całkowaniem), z przetwarzaniem napięcie – częstotliwość, z przetwarzaniem napięcie – czas ( z podwójnym całkowaniem), kompensacyjny, z komparacją równoległą.

3.  Parametry przetworników A/C.

4.  Błędy przetwarzania, czynniki wpływające na dokładność przetwarzania.

[J. Parchański „Miernictwo elektryczne i elektroniczne”]

II. Przetworniki C/A:

1.  Budowa i zasada działania przetworników C/A: wagowego i drabinkowego.

2.  Rodzaje i parametry scalonych przetworników C/A  (np. DAC `08).

3.  Błędy przetwarzania C/A: błąd kwantyzacji (rozdzielczości), błąd zera, błąd skali (wzmocnienia), błąd nieliniowości, inne błędy i ich przyczyny.


 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www