tu jesteś pracownia112 / Ćwiczenia / II Seria 

 

Zakres materiału obowiązujący w II serii ćwiczeń

.

 

Ćwiczenie pierwsze: Badanie komparatorów

 

Wiadomości do powtórzenia:

1. Definicja, budowa i zasada działania komparatorów.
2. Parametry i charakterystyki komparatorów:
    - wejściowe napięcie niezrównoważenia,
    - wejściowy prąd niezrównoważenia,
    - sygnał różnicowy i sumacyjny,
    - współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego,
    - czas odpowiedzi,
    - charakterystyka przejściowa.
3. Układy pracy komparatorów:
    - detektor przejścia przez zero,
    - dyskryminator progowy,
    - dyskryminator okienkowy.

 

Ćwiczenie drugie: Badanie wzmacniaczy selektywnych RC i LC

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja i parametry wzmacniaczy selektywnych.

2.  Układy stosowane w celu osiągnięcia selektywności wzmacniacza.

3.  Wyznaczanie charakterystyki przejściowej i przenoszenia wzmacniacza.

 

Ćwiczenie trzecie: Badanie ograniczników 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja i budowa ograniczników napięcia.

2.  Zadania ograniczników napięcia.

3.  Przykłady ograniczników.

4.  Charakterystyki przejściowe ograniczników.

 

Ćwiczenie czwarte: Synteza układów kombinacyjnych 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Podstawowe funkcje logiczne.

2.  Postacie funkcji logicznych (tablica prawdy, suma iloczynów, iloczyn sum).

3.  Minimalizacja funkcji logicznych metodą tablic Karnaugha, oraz na podstawie praw algebry Boole’a.

 

Ćwiczenie piąte: Badanie przerzutników asynchronicznych i synchronicznych

 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Budowa, zasada działania, tablice prawdy przerzutników RS, D, D-zatrzask (latch), T, JK, JK-MS.

2.  Sposoby konwersji przerzutników, np.: JK w D, D w T.

3.  Parametry przerzutników.

4.  Oznaczenia i schematy aplikacyjne układów scalonych: UCY: 7472, 7473, 7476, 74107, 7474, 7475.

 

Ćwiczenie szóste: Programowanie sterowników 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Podstawy techniki sterowania i układy sterowania.

2.  Podstawowe funkcje logiczne.

3.  Tablice prawdy bramek logicznych.

4.  Algebra Boole’a.

5.  Minimalizacja funkcji logicznych metodą tablic Karnaugha.

 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www