tu jesteś pracownia112 / Ćwiczenia / I Seria 

 

Zakres materiału obowiązujący w I serii ćwiczeń

 

Ćwiczenie pierwsze: Pomiary w układach wzmacniacza różnicowego

 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Definicja wzmacniacza różnicowego.

2.  Układy pracy wzmacniacza różnicowego:

a)  z wejściem symetrycznym lub niesymetrycznym,

b)  z wyjściem symetrycznym lub niesymetrycznym.

3.  Parametry:

a)  wzmocnienie różnicowe Kur – wzmocnienie sygnału różnicowego,

b)  wzmocnienie sumacyjne Kus – wzmocnienie sygnału wspólnego,

c)  rezystancja wejściowa: różnicowa, sumacyjna,

d)  rezystancja wyjściowa,

e)  wejściowe napięcie niezrównoważeni,

f)   współczynnik CMRR,

g)  charakterystyka przejściowa,

h)  charakterystyka przenoszenia i pasmo przenoszenia.

 

Ćwiczenie drugie: Badanie układów pracy wzmacniacza operacyjnego

 

Wiadomości do powtórzenia:

1. Definicja i parametry wzmacniacza operacyjnego.

2. Cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego.

3. Podstawowe parametry wzmacniacza rzeczywistego.

4. Układy pracy wzmacniacza:

a)  wzmacniacz odwracający,

b)  wzmacniacz nieodwracający,

5. Wyznaczanie charakterystyki przejściowej i przenoszenia wzmacniacza.

 

Ćwiczenie trzecie: Pomiary w układach generatorów RC

 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Zasada działania generatorów.

2. Warunki powstawania drgań:

a)  warunek amplitudy,

b)  warunek fazy,

3. Rodzaje generatorów RC.
4. Parametry generatorów.

 

Ćwiczenie czwarte: Pomiary w układach generatorów LC

 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Zasada działania generatorów.

2. Warunki powstawania drgań:

a)  warunek amplitudy,

b)  warunek fazy,

3. Rodzaje generatorów LC.
4. Parametry generatorów.

 

Ćwiczenie piąte: Badanie wzmacniacza szerokopasmowego

 

Wiadomości do powtórzenia:

1.  Schemat, parametry i właściwości wzmacniacza w układzie wspólnego emitera (OE).

2.  Wpływ wartości elementów wzmacniacza na pasmo przenoszenia.

3.  Podstawowe układy wzmacniaczy szerokopasmowych.

4.  Sposoby korekcji charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza.
 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www