tu jesteś pracownia112 / Ćwiczenia 

 

Ćwiczenia na pracowni

 Ćwiczenia na pracowni odbywają się w grupach 2 osobowych.

 Wszystkie grupy rozpoczynają i kończą zajęcia jednocześnie, zgodnie z harmonogramem godzin ustalonym dla każdej z klas osobno.

 Do zajęć w pracowni dopuszczani są uczniowie ubrani zgodnie z zaleceniami.

 Do sali pracowni nie wolno wnosić teczek, plecaków, itp.

 Uczniowie  przychodzą  na  pracownię  i  posiadają  brudnopisy,  zeszyt  do  sprawozdań  i podręcznik.

 Opuszczenie pracowni może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 Nie wykonane ćwiczenia należy odrobić w ustalonym terminie z prowadzącym.

 Wykonując ćwiczenia uczniowie zobowiązani są do sprawdzenia stanowiska pomiarowego. Połączenia układu ściśle wg schematu i zgłoszenia go nauczycielowi do sprawdzenia. Po wykonaniu pomiarów zgłaszają wyniki pomiarowe do akceptacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 Uczeń może wykonywać ćwiczenia po zapoznaniu się z regulaminem pracowni i przepisami BHP oraz z podpisanym oświadczeniem przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 
Stronę wykonała: Anna Świerk, aswierk@wp.pl
Kreator Stron www